Toekomstgerichte vaardigheden en gedrag

C.E.E.S richt zich vooral op concrete vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn om tot samenwerking in arbeidsmatige dagbesteding te komen. Afhankelijk van de leeftijd komen daar ook ontwikkelingstaken bij, behorend bij een specifieke leeftijd.

C.E.E.S is ervaren en creëert voorwaarden om de jongere arbeidsperspectief te laten ervaren. De methodische manier van werken richt zich op aanleren van vaardigheden in het werk en aanleren van gewenst gedrag in omgang met elkaar en uiting daarvan. Als het lukt de jongere hierin te ondersteunen, betekent dit een kans om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

C.E.E.S ziet de jongeren als mensen met ontplooiingsmogelijkheden.

C.E.E.S zet in op persoonlijke ontwikkeling, maar bovenal moet de jongere zich eigenaar- verbonden voelen met de arbeidsmatige dagbesteding.

Methodiek competentiegericht werken

Centraal staat de balans tussen vaardigheden- en draagkracht aan de ene zijde en draaglast en ontwikkelingstaken aan de andere kant.