Doe waar je goed in bent

Missie

De opdracht is uiteenlopende vragen van jongere op gebied van arbeidsmatige dagbesteding te beantwoorden en goede zorg en ondersteuning te verlenen.

De jongere krijgt zorg- begeleiding op maat en ondersteuning overeenkomstig de wensen en behoeften.

De jongere, C.E.E.S en maatschappelijk betrokken regionale ondernemingen vergroten de deelname en daardoor de participatie van de jongere in de eigen woon-werk omgeving.

Perspectief op terugkeer naar regulier werk blijft het hoofddoel.