De weg naar uitdaging en persoonlijke groei

Gewoon leven

C.E.E.S zoekt samen met de jongere, ouders, eventuele woonbegeleiders en maatschappelijk betrokken regionale ondernemingen naar voldoende uitdaging in persoonlijke groei.

Samen met regionale ondernemingen worden kansen in arbeidsmatige dagbesteding benut. De maatschappelijk betrokken ondernemingen zorgen voor werkopdrachten of stellen voor de jongere stage- ervaringsplaatsen binnen het bedrijf beschikbaar.