C.E.E.S en LVB samen op weg

C.E.E.S richt zich op de (SG)LVB jongeren waarvan duidelijk is dat zij vanwege hun beperking(en) niet meer kunnen werken en daardoor afhankelijk blijven van de Wajong regeling.

De term (SG)LVB wordt gebruikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstig tot matig regieverlies, die worden behandeld en begeleid vanuit de gehandicaptenzorg. Bij C.E.E.S betreft het jongeren die te maken hebben met een combinatie van beperkingen en problemen. Die kunnen variëren van:

 • Leerproblemen
 • Agressie regulatie
 • Psychiatrische problemen
 • Sociale problemen
 • Sociaal- en emotionelen problemen
 • Motivatie problemen
 • Problemen in gezagsverhouding
 • Verslavingsproblematiek

De combinatie van beperking en probleem leidt bij deze jongeren vaak tot (ernstig) gedragsproblematiek.

Wie komen er in aanmerking voor het aanbod in arbeidsmatige dagbesteding?

 • Thuiswonende jongeren met een Persoonsgebonden budget (PGB), waarvan het component dagbesteding door budgethouder kan worden ingekocht.
 • In een zorginstelling wonende jongeren met diagnostiek (SG)LVB en indicatie dagbesteding (onderaanneming).
 • Zelfstandig wonende jongeren die hun Persoonsgebonden budget (PGB) dagbesteding laten beheren door budgethouder.